Start

Eleonore Lind Tillsammans i Samtal AB

 

PTSTA-p & Medlare

Prästgårdsängen 5, 451 91 Göteborg

eleonore.lind@telia.com

+46 709 94 74 35

Det mesta i livet brukar ordna sig! Men ibland kan man behöva ta hjälp av en professionell person med kunskap och erfarenhet.

 

Jag erbjuder:

- samtalsterapi för enskilda och par, handledning, enskilt och i grupp. Mitt arbete, oavsett område vilar på transaktionsanalystiska, (TA) grunder. TA är en kommunikationsteori och en social psykiatri-väl beprövad och evidensbaserad.

Mycket av arbetet fokuserar på de konflikter som uppstår inom oss eller mellan mig och andra och som kan leda till lidande och depression.

 

- medling och utbildningsar samt föreläsningar i medling vid brott, skolmedling, grannmedling, medling på arbetsplatsenar

 

- introduktionsutbildningar i transaktionsanalys samt längre utbildningar till Samtalsterapeut och till certifierad transaktionsanalytiker tillsammans med kollegor i Scandinavian Institute for Transactional Analysis, SITA: www.transaktionsanaly.nu

 

- utbildningar i medling och konflikthantering, etik och värdegrund

 

- föreläsningar, en timme eller längre.

 

 

Nästa introduktionskurs i transaktionsanalys:

Göteborg den 16 - 17 november

 

Vårens introduktioner i transaktionsanalys som kommunikationsmodell:

Stockholm den 22-23 mars

Göteborg den 29-30 maj 2018.

 

Jag erbjuder både öppna och företagsanpassade utbildningar och insatser.

Utbildningar i:

- kommunikation, en eller två dagar

- konfliktarbete, en eller två dagar

- medling, en eller två dagar

- etik och värdegrund, en eller två dagar

- längre insatser utifrån individuellt behov, t.ex. börja med två dagar i kommunikationn, följt av en dag i etik och värdegrund, en i konflikthantering och en i medling.

 

Insatser i form av handledning och konfliktväglending samt medling på arbetsplatsen .

 

 

 

Jag kommer gärna och föreläser om ovanstående ämnen för öppna eller slutna grupper.

Jag ger gärna referenser från tidigare uppdrag.

 

Kontakta mig gärna:

0709 94 74 35

eller på mail: eleonore.lind@telia.com

Redan 1975 kom jag i kontakt med TA genom Jaqui Schiffs bok "All my children". Detta ledde till att jag genomgick flera års terapeutiskt arbete i forma av s.k. gruppmaratons, både i England och i Indien.

 

Eftersom jag hade en bakgrund i modern- och jazzdans, utbildade jag mig 1979 i Natural Dance Therapy i London.

 

Under 80-talet levde jag "gröna vågen"-livet i England med barn, hundar och hästar. Och som många andra, gick jag runt 40 igenom en livskris, vilket ledde till att jag påbörjade min utbildning i TA, medling och Advanced Integrative Counselling (samtalsterapeut).

 

1998 flyttade jag tillbaka till Göteborg där jag bl.a. arbetade med samtalsterapi i samarbete med Dr Agneta Wikland. Vårt fokus var stressrelaterad psykisk ohälsa. Jag utvecklade skolmedling genom att arbek med detta i skolor och skrev, "Medkompis-medling och konflikthantering i skolan". Den blev underlag till stora insatser i skolmedling framför allt i Norrbottens län. Detta kan man läsa om på Skolverkets hemsida (sök på mobbning och det som görs).

 

Mellan 2004-2008 arbetade jag nationellt på Brottsförebyggande rådet med regeringsuppdraget Medling vid brott. Jag implementerade, utbildade och byggde utbildningen i medling vid brott.

 

Sedan 2008 har jag min verksamhet på västkusten och sedan 2014 driver jag tillsammans med kollegor Scandinavian Institute for Transactional Analysis. Denna verksamhet sker på mitt institute på Prästgårdsängen 5 i central Göteborg.

 

En intervju med mig gjord i Geneve 2016

Att ha balans i livet och må bra vill de flesta!

Det kan väl många hålla med om. Men det är också ett luddigt och oklart uttryck och ibland svårt att definierar. Fast vi vet såklart när vi inte mår bra!

 

Struktur för att förklara och verktyg att använda i det vardagliga livet hjälper oss att må bra. Och för att uppnå balans i livet behöver kropp, psyke och själ hänga ihop.

 

Balans i livet lägger fokus på alla tre delar i den personliga utvecklingen. Programmet är upplagt över sex veckor, tre timmar åt gången. Vi börjar varja gång med fokus på kroppen genom att använda vår andning för att komma i kontakt med oss själva och yoga för att mjuka upp den.

 

Detta följs av ett två timmars pass i personlig utveckling som bygger på TA teori och praktik. Vi går igenom grundläggande verktyg som är användbara i att förstå hur vi fungerar och för göra de förändringar som varje deltagare har som mål. Verktyg som är användbara i kommunikationen med andra oavsett om det är på jobbet, med familjen elledenmed vänner. Varje gång avslutas med att vi varvar ner med avslappning och mindfulness.

 

Plats: Prästgårdsängen 5 i centrala Göteborg

Kostnad: 3 950:- + moms för 6 gånger, startdatum 2018 återkommer jag med.

 

Hör av dig för mer information: eleonore.lind@telia.com

Söndagen den 24 september gjorde Göteborg Posten en intervju med mig om arbetsplatskonflikter. Med anledning av att Arbetsmiljöverket publicerade riktlinjer om bland annat kränkande särbehandling, 2015:4 så måste företag utbilda sig och ha en fungerande handleidngsplan för att förebygga och motverka detta.

 

Jag erbjuder utbildning i bemötande, kommunikation, konfliktarbete och medling för att möta upp detta krav.

 

http://www.gp.se/nyheter/ekonomi/högt-i-tak-minskar-risken-för-konflikter-1.465977

 

https://www.youtube.com/watch?v=95lnfGNbF8A

Eleonore Lind Tillsammans i Samtal AB

 

Utbildningar, föreläsningar, medling, handledning och samtalsterapi

Copyright @ All Rights Reserved