Start

www.eleonorelind.se

 

eleonore.lind@telia.com

 

+46 709 94 74 35

Det mesta i livet brukar ordna sig! Men ibland kan man behöva ta hjälp av en professionell person med kunskap och erfarenhet.


 

Min teoribildning och praktik, oavsett område vilar på transaktionsanalytiska, (TA) grunder. TA är en kommunikationsteori och en social psykiatri - väl beprövad och evidensbaserad. I mitt arbete fokuserar jag på de konflikter som uppstår inom oss eller mellan mig och andra och som kan leda till lidande och depression.


 

Jag erbjuder:


- samtalsterapi för enskilda och par, handledning, enskilt och i grupp


 

- medling, utbildning och föreläsningar i medling vid brott, skolmedling, grannmedling samt medling på arbetsplatsen


 

- introduktionsutbildning i transaktionsanalys samt längre utbildningar till Samtalsterapeut och till Certifierad Transaktionsanalytiker, tillsammans med kollegor i Scandinavian Institute for Transactional Analysis, SITA: www.transaktionsanalys.nu


 

- utbildningar i konflikthantering, etik och värdegrund


 

- föreläsningar, en timme eller längre.


 

Våren 2019 startar jag en handledningsgrupp för handledare. För mer information tryck på fliken: Blogg

 

 

Söndagen den 24 september 2017 gjorde Göteborg Posten en intervju med mig om arbetsplatskonflikter.


Med anledning av att Arbetsmiljöverket publicerade riktlinjer om bland annat kränkande särbehandling, 2015:4 måste företag utbilda sig i kommunikation, lärande, ledarskap, samarbete, inflytande och delaktighet

och ha en fungerande handledningsplan för att förebygga och motverka kränkande särbehandling.


Jag erbjuder utbildningar för att möta upp mot detta krav.


http://www.gp.se/nyheter/ekonomi/högt-i-tak-minskar-risken-för-konflikter-1.465977


Nästa introduktionskurs i transaktionsanalys:

Göteborg den 29-30 augusti 2019

 

Ett särskilt erbjudande den 28-29 mars i Hjo. För detta erbjudande gå till: www.transaktionsanalys.se

 

 

 

Jag erbjuder både öppna och företagsanpassade utbildningar och insatser samt längre utbildningar utifrån individuellt behov.


Till exempel, två dagar i kommunikationsteori, följt av en dag i etik och värdegrund, en i konflikthantering och medling. 


Insatser i form av handledning och konfliktvägledning samt medling på arbetsplatsen .
Jag kommer gärna och föreläser om ovanstående ämnen för öppna eller slutna grupper.


Referenser från tidigare uppdrag kan fås.


Kontakta mig gärna:

0709 94 74 35

eller på mail: eleonore.lind@telia.com

Att ha balans i livet och må bra!


Detta kan många hålla med om. Men det är också ett  luddigt och oklart uttryck och ibland svårt att definiera. Fast vi vet såklart när vi inte mår bra!


Struktur för att förklara vad som pågår inom oss och verktyg att använda i det vardagliga livet hjälper oss att må bra. För att uppnå balans i livet behöver kropp, psyke och själ hänga ihop.


Balans i livet lägger fokus på alla tre delarna i den personliga utvecklingen. Programmet är upplagt över sex veckor, tre timmar åt gången. Vi börjar varje gång med fokus på kroppen. Genom medveten andning och yoga mjukar vi upp den.


Detta följs av ett två timmars pass i personlig utveckling som bygger på TA-teori och praktik. Jag går igenom grundläggande verktyg som är användbara för att förstå hur psyket fungerar och som är en god hjälp för att göra de förändringar som varje deltagare har som mål. Verktyg som är användbara i kommunikationen med andra oavsett om det är på jobbet, med familjen eller med vänner. Varje gång avslutas med att vi varvar ner genom avslappning och mindfulness.


Plats: Prästgårdsängen 5 i centrala Göteborg

Kostnad: 3 950:- + moms för 6 gånger

Startdatum 2018 återkommer jag med.


Hör av dig för mer information: eleonore.lind@telia.com

Om mig:

Redan 1975 kom jag i kontakt med TA genom Jaqui Schiffs bok "All my children". Detta ledde till att jag gjorde flera års terapi i s.k. gruppmaratons, både i England och Indien.


Eftersom jag har en bakgrund i modern- och jazzdans, utbildade jag mig 1979 i Natural Dance Therapy i London.


Under 80-talet levde jag "gröna vågen"-livet i England med barn, hundar och hästar. Och som många andra,  gick jag runt 40 igenom en livskris, vilket ledde till att jag påbörjade min utbildning i TA, medling och Advanced Integrative Counselling (samtalsterapi).


1998 flyttade jag tillbaka till Göteborg där jag bl.a. arbetade med samtalsterapi i samarbete med Dr Agneta Wikland. Vårt fokus var stressrelaterad psykisk ohälsa.


 Jag utvecklade samtidigt skolmedling, genom Medkompis-projekt i  skolor i Göteborg. Boken, "Medkompis-medling och konflikthantering i skolan" blev ett resultat av detta. Boken låg som underlag till omfattande insatser i skolmedling, framför allt i Norrbottens län. Detta kan man läsa om på Skolverkets hemsida (sök på: Mobbning och det som görs).


Mellan 2004 och 2008 arbetade jag nationellt på Brottsförebyggande rådet med regeringsuppdraget Medling vid brott. En omfattande arbetsuppgift var implementering och utbildning av medlare i medling vid brott. Uppdraget innehöll också att utveckla en nationell utbildning i medling vid brott.


Efter regeringsuppdraget 2008 har jag återigen min verksamhet på västkusten och sedan 2014 driver jag tillsammans med kollegor, Scandinavian Institute for Transactional Analysis. Denna verksamhet sker på mottagningen på Prästgårdsängen 5 i centrala Göteborg.

 


Varför jag jobbar med TA! En intervju från EATA konferensen i Geneve 2016

https://www.youtube.com/watch?v=95lnfGNbF8A

Eleonore Lind Tillsammans i Samtal ABUtbildningar, föreläsningar, medling, handledning och samtalsterapi

Copyright @ All Rights Reserved